Zbytek There are 20 products.

per page
Showing 1 - 12 of 20 items
 • Amonné ionty se vyskytují téměř ve všech druzích vod. V přírodních vodách, podzemních nebo povrchových, bývá jejich koncentrace malá, zhruba v desetinách mg/l. Vyšší koncentrace amonných iontů jsou známkou znečištění vody odpadními nebo splaškovými vodami. Ke zvýšení koncentrace amoniakálního dusíku může dojít i činností některých bakterií nebo sinic....

  80,00 Kč
  In stock
 • Stanovení celkového organického uhlíku má své opodstatnění při posuzování míry zatížení bazénové vody organickými látkami. Jedná se o takzvaný skupinový nespecifický ukazatel – stanovuje se obsah rozpuštěných a nerozpuštěných organických látek ve vzorku, nikoliv druhy těchto organických sloučenin. Výsledkem analýzy je hodnota koncentrace organického...

  500,00 Kč
  In stock
 • Chemická spotřeba kyslíku patří mezi takzvané skupinové nespecifické ukazatele kvality vody a slouží k předběžnému odhadu organického znečištění vody. Jako oxidační činidlo je použit manganistan draselný a stanovení je provedeno tzv. Kubelovou metodou. Výhodou tohoto stanovení oproti stanovení TOC je jednoduchost provedení, malá časová náročnost a malá...

  100,00 Kč
  In stock
 • Chloridy jsou jedním ze čtyř hlavních aniontů v našich vodách (spolu s hydrogenuhličitany, sírany a dusičnany). Jedná se o nejběžnější formu výskytu chloru ve vodách. Chloridy jsou hygienicky

  80,00 Kč
  In stock
 • Dusičnany jsou jedním ze čtyř hlavních aniontů v našich vodách (spolu s hydrogenuhličitany, sírany a chloridy). Samy o sobě jsou pro člověka málo závadné, ale sekundárně mohou po požití a bakteriální redukci v trávicím traktu způsobo

  80,00 Kč
  In stock
 • Hodnota pH je patří spolu s koncentrací aktivního chloru ke dvěma základním parametrům kvality bazénové vody. Řada provozovatelů bazénů používá k aktuálnímu ověření hodnoty pH komerčně dodávané kapkové testery, které svým poměrem kvalita- cena dobře vyhovují provoznímu využití. Laboratorní stanovení hodnoty pH provádíme na přístroji s kombinovanou...

  40,00 Kč
  In stock
 • Jedná se o diferenční stanovení koncentrace hořčíku ve vodě, které je možné provést, pokud známe výsledek chelatometrických stanovení sumy vápníku a hořčíku a

  160,00 Kč
  In stock
 • Stanovení konduktivity je běžnou součástí chemického rozboru vody. Jeho výsledek nám poskytuje informaci o odhadu koncentrace iontově rozpuštěných látek a celkové mineralizaci vody. Hodnota konduktivity závisí na koncentraci iontů ve vodě, jejich nábojovém čísle, pohyblivosti a teplotě vzorku. Stanovení s

  40,00 Kč
  In stock
 • Mangan ve vodě obvykle doprovází železo, při jehož zvýšených koncentracích bývá obvykle vyšší i koncentrace manganu. Výrazněji než železo ovlivňuje organoleptické vlastnosti vody, i když se ve vodě vyskytuje v řádově nižších koncentracích. Nerozpuštěné vyšší oxidační formy manganu mohou hnědě zbarvovat materiály, se kterými voda, která je obsahuje,...

  150,00 Kč
  In stock
 • Rozpuštěné anorganické soli se stanovují po filtraci vzorku přes membránový filtr o průměru pórů 0,45 mm, následném odpaření do sucha v sušárně při teplotě 550°C a zvážením odparku na analytických vahách. Za takových podmínek dojde k oxidaci většiny přítomných organických látek ve vzorku. Z výsledku stanovení RAS a stanovení konduktivity lze s dostatečnou...

  80,00 Kč
  In stock
 • Stanovení salinity pomocí kombinovaného multifunkčního laboratorního přístroje a jeho elektrody je alternativním stanovením k analýze obsahu rozpuštěných anorganických solí. Jeho výhodou je rychlost a jednoduchost měření a dosažení okamžitého výsledku v % chloridu sodného.\nVzorkovnice: materiál – polyethylen\n

  40,00 Kč
  In stock
 • Pojem „celková tvrdost vody“ se v současné době už v naší analytické a legislativní praxi nevyskytuje, ale mezi veřejností je stále rozšířen z dřívějších dob, kdy sloužil k vyjádření součtu koncentrací vápníku a hořčíku, eventuelně stroncia a barya. V dnešní době se pod tímto pojmem skrývá sumární chelatometrické stanovení vápníku a hořčíku v jednotkách...

  80,00 Kč
  In stock
Showing 1 - 12 of 20 items